STICHTING YES-NL
Stichting YES-NL staat voor Youth Empowerment Suriname-Nederland. De stichting is in 2012 in het leven geroepen met het doel haar Surinaamse zusterstichting Youth Empowerment Suriname (YES) financieel te ondersteunen om haar projecten mogelijk te maken. Als u nu meteen al meer van deze projecten wilt zien, kijk dan op http://yes.sr/.
Goed om te weten: YES heeft de ANBI status; ons RSIN nummer is 852213487. Dit betekent dat u giften aan YES mag aftrekken voor de inkomstenbelasting.


Wat doet YES?
YES is sinds 2011 bezig om een verschil te maken voor de jeugd in Suriname. YES werkt met jongeren tussen de 15 jaar en 20 jaar. De meeste daarvan hebben een niet erg luxueuze sociaal-maatschappelijke achtergrond.
Het doel is om de jongeren meer zelfvertrouwen te geven door ze bewust te maken van hun kwaliteiten en talenten. Zo kunnen ze veel beter hun vaardigheden ontwikkelen, zoals communicatie, zelfreflectie, conflicthantering, samenwerking, doelen stellen en leren plannen.

Hoe doet YES dit?
YES werkt met de jongeren door ze empowermenttrainingen en coachingtrajecten aan te bieden. Deze projecten duren het gehele schooljaar en vinden wekelijks plaats op de scholen, maar na schooltijd. In de grote vakantie wordt er ook een training geven waarbij de jongeren intern verblijven.

Waarom doet YES dit?
Suriname is een land met een heel hoog percentage jongeren. De helft van de bevolking is jonger dan 25 jaar, maar er zijn te veel jongeren die hun school niet afmaken.
Investering in empowerment van de jeugd van Suriname zorgt ervoor dat zij een betere kans van slagen in het onderwijs hebben. En met een krachtiger zelfbewustzijn kunnen zij succesvol participeren in de maatschappij, en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.

Waarom doet YES-NL het?
Suriname kent geen overheidssubsidies voor non-profitorganisaties. De noden op vele aspecten van het sociaal maatschappelijk vlak zijn aanzienlijk. De mogelijkheden om financiering door het bedrijfsleven te vinden voor sociale projecten is beperkt. Voor de uitvoering van de projecten van YES is zij afhankelijk van donaties uit Nederland. YES-NL doet hierin haar bijdrage.

Hoe doet YES-NL het?
Gelukkig is er een groep mensen die een warm hart hebben voor Suriname en de ontwikkeling van jongeren. Zij zijn vaste maand donateur of kiezen voor losse donaties op jaarbasis. Ook is er êên keer per jaar een fundraising om te zorgen voor een extra duit in het zakje.

Klinkt goed of/en voelt goed?!
U kunt ook donateur worden, zonder ergens aan vast te zitten, want u geeft geen machtiging af. U beslist zelf hoeveel, hoe vaak en voor hoe lang. U geeft uw bank de opdracht voor de automatische incasso.
Ons rekeningnummer: NL71RABO0175806039 t.n.v. YES-NL. YES-NL heeft de ANBI status dus uw donaties zijn belasting aftrekbaar.

  • Hebt u leuke ideeën voor een fundraising actie? Stuur ons een mail: info@yesnl.org.
  • Op Facebook https://www.facebook.com/YES-Youth-Empowerment-Suriname-377960132290221/ kunt u wekelijks lezen over de projecten.
  • Op de website www.yes.sr vindt u uitgebreide achtergrondinformatie en video’s over YES.

Bestuursleden YES-NL

  • Riël Lamur, voorzitter
  • Iris Rõmer, secretaris / penningmeester

De bestuursleden doen hun werk vrijwillig. Ze krijgen geen loon of onkostenvergoeding van de Stichting.
Postadres: Stadionweg 188 - 1hg - 1077 TC Amsterdam
Mail: info@yesnl.org
KVK:56610157
RSIN:852213487
Kijk voor meer contactgegevens op http://www.yes.sr/
Het Financieel Jaaroverzicht 2016 staat hier.